19.12.09

αυγού συνέχεια .... και double portrait

... και για όσους μείνατε συντονισμένοι να και η συνέχεια του
αυγού !
-- κατασκευασμένο απο την ομάδα doubleportrait ! (εμένα δηλαδή
και τον γιώργο δηλαδή ) !
.. εμ .. νομίζω αυτά
Τίτλοι έργων
Το Σκαφανδροκόριτσο
Ο αντικατοπτροτοτεμισμόςΤί είναι μέσαπρώτο μέρος εξετελέσθη

18.12.09

μόλις ήρθα και το αυγό !

γαλλία

απο παντού

και τώρα το αυγό
..
γνωμικά σκέψεις και τραγούδια όλα εκεί μέσα ..


βασισμένο σε μια παλιά ιδέα , κατασκευασμένο απο τύχη ..

μέινετε αποσυντoνισμένοι για το καινούριο επισόδιο και
ένα καλύτερο μονταζ .. !
z