26.2.19


Γκίντερ / markers / 2019

Nightgang / inkbrush / 2018

13.2.19

clown / markers on paper /2018

9.1.19

Summer braids / inkbrush / 2017
Φανταστικές βόλτες / ακουαρέλα & inkbrush / 2018
Τί κορνάρεις ρε; / ακουαρέλα / 2018

Paul Desmond / markers / 2018