14.6.20

Κορίτσι αλλοτινών εποχών / ακρυλικά / 2020