9.5.09

σκίτσο
σκίτσο πρόχειρο (όχι οτι έχω και επίσημο )
βλέποντας τον παρακάτω πίνακα ..
zenia/θεσσαλονίκη/09

Amedeo Modigliani
Γυνακείο γυμνό με καπέλο
1907/08
θεσσαλονίκη / απρίλιος / 2009
Diego Velazquez
Detail from Phillip III on Horseback
c. 1634/35

No comments: