25.5.11

Είχα μείνει χάσκων, εν εκστάσει, και δεν εσκεπτόμην πλέον τα επίγεια.
Χρωστάω περισπωμένες, δασείες, οξείες και τα ρέστα απο
τον τίτλο του μίστερ Α.Π.)....

No comments: